سردوشی

انواع چاپ و حکاکی :

  • حکاکی انواع اتیکت های اسم و پلاک هویت
  • چاپ اتیکت های پارچه ای
  • خطاطی انواع اتیکت های چسبی