خدمات فروشگاه کماندو :

دوخت انواع لباس به صورت سفارشی
چاپ انواع اتیکت های چاپی
حکاکی انواع پلاک هویت و اتیکت های استخوانی و خلبانی
گلدوزی انواع آرم و علائم و اتیکت های اسم
انواع پرچم های تشریفات ، رومیزی ، سرچوب ، قدی
در طرح ایران و یا طرح های دلخواه دیگر